MISIUNEA ŞCOLII: O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI, O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE!

     Şcoala Gimnazială Nr.1 Ip are rolul de a asigura şanse egale la educaţie tuturor copiilor din comuna Ip, favorizându-le accesul la învăţătură, stimulându-le curiozitatea, dezvoltându-le capacitatea de adaptare, ajutându-i în însuşirea tuturor competenţelor –cheie care le pot modela tipul de personalitate cerut de societate. Şcoala nostră este principalul furnizor de educaţie din comunitate, ea poate să pună bazele formării unor buni cetăţeni europeni, capabili să facă faţă pieţei muncii locale şi europene.


     VIZIUNEA ŞCOLII:  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ip vede în climatul educativ de calitate cadrul perfect al dezvoltării personalităţi tuturor copiilor. Cu o şcoală prietenoasă, putem să ajungem la sufletele elevilor şi putem să-i ajutăm să se descopere cine sunt, putem să-i ajutăm să-şi dezvolte stima de sine, să înţeleagă că pot să-şi creeze propriul drum în viaţă prin valorificarea la maximum a tuturor abilităţilor de care dispun.