ISTORICUL ŞCOLII


Existența școlii din satul Ip este atestată prima dată în 1750, o școală confesională, protestantă. Familia Bydeskțătorilor care s-au succedat până in 1889.
Întocmirea matricolelor începe în anul 1778. Se presupune că în 1869 școala era confesională. După acest an ea devine laică ,autoritățile bisericești donând clădirile si mobilierul școlii comunei ,care a preluat întreținerea și obligațiile fiscale ale școlii.In 12 ianuarie 1870 scaunul școlar comunal a hotărât inființarea celui de-al doilea post de învățător.
În perioada de după primul război mondial numărul copiilor s-a ridicat la 193 în clasele I-IV și 61 de copii care frecventau școala complementară, perioada de școlarizare mărindu-se de la 6 la 7 clase, predarea cunostințelor facandu-se de 4 învațatori. În 1938 numărul elevilor înscriși este de 245. În perioada 1940-1944 se observă o scădere a numărului de elevi cu aproximativ 80%. Anul școlar 1944-1945 începe cu 138 elevi la secția maghiară și 13 elevi la secția română. In anul școlar 1945-1946 erau 48 de elevi la secția romana si 157 la secția maghiara îndrumați de 5 cadre didactice. După 1948 crește și numărul cadrelor didactice, de la 4 la 12. În toamna anului 1966 se dă în folosință noul local cu casele I-VIII, cu 8 săli de clasă, un laborator și un număr de 365 de elevi și 24 cadre didactice.