COMUNA IP


     Comuna IP are o suprafaţă de 60,13 km pătraţi şi este situata în partea de vest a judeţului Sălaj, la o distanţă de 60 km de reşedinţa de judeţ, municipiul Zalău si 20 km faţa de cel mai apropiat centru urban, Simleul Silvaniei. Teritoriul administrativ al comunei Ip are în componenta cinci localităţi: Ip, reşedinţa de comună, Cosniciu de Jos, Cosniciu de Sus, Zăuan şi Zăuan-Băi.
     Teritoriul comunei include astfel un relief de luncă (lunca Barcăului) şi un relief deluros (alt.max.326,7 m), fragmentat de numeroase văi, afluenţi ai râului Barcău. Dealurile ocupă cea mai mare parte a comunei. Istoria străvechiului ţinut sălăjean se pierde în negura vremurilor, ea fiind o parte integrantă din multimilenara istorie a existenţei poporului român. Datorită condiţiilor naturale pe care le-au oferit dintotdeauna aceste locuri, omul a vieţuit aici încă din timpuri preistorice. Resedinţa de comună, Ip (Ipp în limba maghiară -raion Simleu, regiunea Crişana) este atestată documentar pentru prima dată în 1208 sub denumirea de villa Ypu. În primul rând este recunoscut în istorie ca fiind o comună martir a neamului românesc.